Tuesday, 22 September 2015

YOM KIPPUR

Soos die son ondergaan begin die heiligste dag in die Ou Testament en vandag nog vir die Jode. Die dag van Versoening! Vir die volgende 24-25 uur eet of drink hulle niks in voorbereiding vir versoening van sondes wat een maal per jaar gebeur.
Vir ons as bruid van Christus is dit 'n wonderlikke herdenking dat ons Hoë Priester net een maal die offer gebring het en dit was genoeg vir ewig. Hy het homself geoffer en dit was volbring! Nooit weer hoef ons te offer of 'n aardse priester vra om namens ons versoening by Vader God te kry nie.
IT IS FINISHED!A New Testament verse that I believe is the present day answer to Yom Kippur’s demands to repent and change is 2 Corinthians 6 and verse 2:
“Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.”

1 comment: